top of page
rosa Tierra

PSICOTERÀPIA FAMILIAR

La psicoteràpia familiar, des d'un enfocament sistèmic, focalitza el treball terapèutic amb el sistema familiar que presenta el problema.


En una teràpia d'aquest tipus és important conèixer com s'organitza la família i la narrativa compartida del sistema. Es valoren les emocions compartides i a nivell cognitiu els valors i les creences familiars. A nivell pragmàtic, conèixer els rols i les actuacions col·lectives de la família.


Des de la neutralitat i el respecte la psicòloga ha de mantenir una posició fora del sistema que li permeti tenir una visió holística del mateix. Aquests primers passos serveixen per a la formulació d'hipòtesi, que s'integrarà en tres nivells: conductual, emocional i ideacional. Posteriorment, establim un acord terapèutic amb la família per determinar els objectius de la teràpia i les seves condicions.
En les fases mitjanes de la teràpia, en la qual el problema ja està definit es convoca als membres i es realitzen les intervencions relacionals convenients per desbloquejar el símptoma, per exemple, marcant límits clars entre els subsistemes (pares/fills), establint un equilibri entre simetria i complementarietat entre els cònjuges, delimitant les fronteres entre les família nuclear i les famílies extenses, marcar regles que s'adaptin al cicle vital familiar i evidentment, desmuntar jocs disfuncionals que pugui presentar la família.
En general, treballarem en sessió amb els diferents subsistemes per separat. En la primera sessió acudiran els progenitors, sense els fills.

Les sessions de teràpia familiar seran de 1h i 30 min. La freqüència de les sessions, serà en general, quinzenal.

Exemples de problemes que presenten les famílies:

- Falta de reforç positiu cap a l'altre.

- Crítiques, judicis i sobregeneralitzacions.

- Maneres diferents de comunicació o comunicació disfuncional.

- Dificultats en la parella per la influència de les famílies d'origen de cadascun.

- Relació o criteris educatius diferents pel que fa als fills/es.

- Usos del temps.

- Gestió de l'estrès familiar i personal.

- Crisi en alguna de les etapes del cicle vital.

- Econòmics.

- Coalicions entre els membres.

bottom of page