top of page
rosa Tierra

PSICOTERÀPIA ONLINE

Psicoteràpia realitzada a través de videoconferència, orientada a persones que per diferents motius la prefereixen fer d'aquesta manera.

Amb aquest mitjà duc a terme tant teràpies a nivell individual com teràpies de parella. La forma de treballar és la mateixa que l'exposada als  apartats de teràpia individual amb adults i al de teràpia de parella.

Problemes que atenc a psicoteràpia individual

- Addiccions

- Baixa autoestima

- Crisis vitals

- Dificultats en el control dels impulsos

- Dols

- Inseguretats

- Regulació emocional

- Alteracions de  l'estat d'ànim:

- Despressió

- Distimia

- Alteracions o trastorns de la conducta alimentària

- Ansietat i atacs de pànic:

- Ansietat generalitzada

- Ansietat social

- Trastorns  de pànic

- Fòbies

- Obsessions-compulsions i relacionats:

- Trastorn dismòrfic corporal

- Tricotilomania 

- TOC

- Simptomes somàtics

- Traumatismes:

- Trastorn d'adaptació

- Trastorn per estrés postraumàtic

Exemples de problemes que atenc a psicoteràpia de parella

-Comunicació disfuncional:

- Falta de reforç positiu cap a l'altre

- Crítiques

- Judicis

- Sobregeneralitzacions

- Crisi en alguna de les etapes del cicle vital

- Desconfiança i gelosia

- Dificultats en la parella per la influència de les famílies d'origen de cadascu

- Dificultats en l'esfera de la sexualitat

- Infidelitats

- Gestió de l'estrès familiar i personal

- Maltracte

- Relació o criteris educatius diferents pel que fa als fills/es

- Tasques domèstiques

- Valors oposats

bottom of page