top of page
rosa Tierra

PSICOTERÀPIA DE GRUP

La teràpia de grup amb adults que realitzo constitueix una teràpia psicològica amb grups d'entre 4 i 6 persones, dirigits i moderats per mi. Aquest tipus de teràpia pot ser tant un complement a la teràpia individual com una teràpia en si mateixa, això dependrà de l'estat psico-emocional en el qual es trobi la persona.
El treball en grup es focalitza en les interaccions que es produeixen en el si del mateix. Es tracta de facilitar un espai interactiu entre els membres que afavoreixi l'actualització dels problemes que cada membre presenta en la seva vida quotidiana i sobre els quals espera obtenir canvis significatius. En aquest tipus de teràpia es busca que la dinàmica de la interacció reprodueixi en la seva espontaneïtat la disposició natural de cadascun dels membres. La teràpia s'acompanya de tècniques expressives o lúdiques. La vinculació col·laboradora és bàsica perquè el grup funcioni eficaçment. Aquesta cohesió grupal expressa el grau en què els membres es reconeixen mútuament i actuen conjuntament per aconseguir els objectius traçats.

Les teràpies de grup tenen una durada de 2h i són de regularitat quinzenal.

Les psicoteràpies de grup que ofereixo són:

- Psicoteràpia de grup per a persones amb problemes de l' estat d' ànim i de l' ansietat
- Psicoteràpia de grup per a persones amb ansietat social
- Psicoteràpia de grup de persones que presenten una situació de dependència emocional

- Psicoteràpia de grup per persones amb problemes psicosomàtics

bottom of page