top of page

TERÀPIA PSICOLÒGICA

Treballo com a psicoterapeuta en el Gabinet Mèdic i Psicològic del Dr. Romeu, a Barcelona, des de l'any 2005. Realitzo teràpies individuals amb adults, teràpies de parella i també teràpies familiars. També treballo a Hostalric (Girona) en un espai acollidor, càlid i confortable, en un entorn més natural que a la gran ciutat, cosa que ens permet fer trobades no només a l'espai habitual de les sessions, sinó també enmig de la bellesa i tranquil·litat natural.

La psicoteràpia és el tractament de cura que oferim les professionals de la psicologia. Un procés que des de l'acompanyament professional ajuda a sanar dolors i patiments, ofereix la possibilitat de generar noves narratives i eines per afrontar els problemes o les dificultats que la persona presenta. Permet un aprenentatge en la gestió funcional dels estats emocionals i les situacions que fan patir o sobrepassen a la persona. Els estats d'ànim que menys ens plauen o les situacions adverses, continuaran presentant-se en les nostres vides, per la qual cosa l'objectiu no és erradicar-los (no seria un objectiu realista), sinó aconseguir una bona gestió d'aquests.

En les primeres sessions, consultant i psicoterapeuta identifiquem plegades el problema i determinem el motiu de consulta, d'aquesta forma podem establir conjuntament els objectius concrets a treballar, o el que és el mateix, generar un mapa per portar una direcció clara. Igualment important, és generar un bon vincle terapèutic, o sigui, una relació de confiança, segura, estable i dinàmica entre persona que consulta i psicòloga.

Serveis que ofereixo:

En el trajecte del procés terapèutic caminem juntes, una al costat de l'altra. Amb això, vull dir que el meu enfocament és horitzontal. Si bé posseeixo els coneixements i l'experiència de la meva professió, la meva forma de treballar no és la d’«una experta» que ensenya a la persona que acudeix a teràpia, sinó que permeto que sigui l'altra persona qui sentint-se acompanyada i més segura vagi elaborant noves narratives o eines per afrontar el canvi desitjat.

Amb un enfocament sistèmic, la teràpia se centra en la relació dels membres de la parella. Som éssers en relació i, per tant, dins del món de la parella hi ha un condicionament mutu en el comportament dels membres i en la interpretació que fan dels mateixos i de la parella en si.

L'objectiu principal de les primeres visites és l'elaboració i/o reformulació de la demanda, o sigui, el de comprendre realment quin és el conflicte que presenta la parella. Per això és necessària l'escolta activa per part de la psicòloga, ja que els experts de les seves vides són ells mateixos.  Entre totes construïm la demanda a partir del motiu de consulta.

Des d'un enfocament sistèmic, el treball terapèutic es focalitza amb el sistema familiar que presenta el problema. En una teràpia d'aquest tipus és important conèixer com s'organitza la família i la narrativa compartida del sistema. Es valoren les emocions compartides i a nivell cognitiu els valors i les creences familiars. A nivell pragmàtic, conèixer els rols i les actuacions col·lectives de la família.

La teràpia de grup amb adults és un procés psicoterapèutic amb grups d'entre 4 i 6 persones.

El treball es focalitza en les interaccions que es produeixen en el si del grup. Es tracta de facilitar un espai interactiu entre els membres que afavoreixi l'actualització dels problemes que cada persona presenta en la seva vida quotidiana i sobre els quals precisi millorar.

Es realitzen a través de videoconferència.  Estan destinades a persones que volen fer psicoteràpia, però que per diversos motius, els resulta més fàcil o prefereixen realitzar-les d'aquesta manera.

bottom of page