top of page
inici-org.jpg

Teràpia psicològica

Treballo com psicoterapeuta en el Gabinet Mèdic i Psicològic del Dr. Romeu, a Barcelona, des de l'any 2005. Realitzo teràpies individuals amb adults, teràpies de parella i també teràpies familiars.
Recentment he decidit començar a exercir la meva professió també a la província de Girona, en concret al preciós poble on visc, Hostalric (La Selva). El projecte ha estat motivat principalment amb la voluntat de poder realitzar les psicoteràpies en un entorn càlid i confortable, envoltat de naturalesa. D'aquesta manera, poder també realitzar trobades no solament en el setting habitual de la teràpia, sinó també enmig de la bellesa i tranquil·litat natural.

La psicoteràpia és el tractament de cura que oferim els psicòlegs i que va destinat a les persones que sofreixen psicològica/emocionalment i consideren necessiten l'ajuda d'un professional especialitzat.
El malestar es manifesta a través del símptoma i aquest pot presentar formes més de tipus internalitzat (estat d'ànim trist o deprimit, por o ansietats...) o externalitzat (conductes disruptives, agressivitat,addiccions...).


El mitjà utilitzat en la psicoteràpia és la comunicació parlada. El psicòleg utilitza l'escolta activa envers la persona que li consulta per poder conèixer, entendre i comprendre en primer lloc, què li succeeix.
En les primeres sessions, consultant i psicoterapeuta identifiquen el problema i determinen el motiu de consulta, d'aquesta forma establim conjuntament els objectius concrets a treballar, o el que és el mateix, generar un mapa, un full de ruta. Aquest primer pas és bàsic i necessari per portar un rumb clar. Igualment important, és generar un bon vincle terapèutic, o sigui, una relació de confiança, segura, estable i dinàmica entre pacient i psicòleg.


Conèixer a la persona, el seu entorn, els seus valors i principis, les seves vivències i/o experiències significatives de vida (la seva història) són elements fonamentals per treballar i poder resoldre junts els problemes que porten al client a consulta.


La psicoteràpia és un procés, com l'és la vida mateixa. Ofereix la possibilitat de generar noves narratives i estratègies o eines per afrontar els problemes o les dificultats que la persona presenta. Considero que un objectiu clar en psicoteràpia, és que durant el seu procés, la persona aprengui a gestionar funcionalment els seus estats emocionals o les situacions que fins llavors no ha aconseguit poder fer satisfactòriament. Amb això vull dir, que els estats d'ànim que menys ens plauen o les situacions adverses, seguiran presentant-se en les nostres vides, per la qual cosa l'objectiu no és erradicar-los (no seria un objectiu realista), sinó aconseguir una bona gestió dels mateixos.

Teràpia individual amb adults

Em vaig especialitzar per treballar amb adults. A la psicoteràpia individual treballo «braç a braç» amb la persona que presenta el malestar o trastorn psicològic. En el trajecte del procés terapèutic caminem junts, un al costat de l'altre. Amb això, vull dir que el meu enfocament és horitzontal. Si bé posseeixo els coneixements i l'experiència de la meva professió, la meva forma de treballar no és la d’ «una experta» que ensenya a la persona que acudeix a teràpia.
Caminant junts, un al costat de l'altre, permeto que sigui ell o ella qui sentint-se acompanyat i més segur vagi elaborant noves narratives o eines per afrontar el canvi desitjat. Evidentment des del meu procedir però sempre legitimant i basant-me en l'anàlisi del discurs i l'escolta activa cap a la persona. No concebo la psicoteràpia d'una altra forma, en el sentit que no em posiciono per damunt ni vaig per davant de la persona que consulta. Respecto el seu ritme i les seves necessitats, així com també les seves resistències al canvi.
El símptoma que presenta la persona que acudeix a teràpia és com la punta d'un iceberg, per la qual cosa si bé és la part que es veu i que li molesta, el treball important està en el que hi ha en la gran massa de l'iceberg, que no es veu a primera instància.
Així, una persona pot presentar un trastorn de l'estat de l'ànim, com pot ser una depressió. La seva manifestació és aquesta punta de l'iceberg de la qual parlo. Però, què hi ha darrere d'aquesta manifestació de sofriment psicològic? Evidentment, cada persona té les seves pròpies vivències i els seus propis focus de malestar. Es tracta d'anar desembolicant el nus i anar teixint noves formes, trobant també allò que li dóna un sentit real a la seva vida.

 

Problemes que atenc:
- Dols
- Crisis vitals
- Inseguretats
- Baixa autoestima
- Conductes agressives
- Conductes addictives


Persones amb diagnòstic de:
- Trastorn de l'estat de l'ànim: Depressions, Bipolaritat
- Trastorns d'ansietat: Ansietat generalitzada, Fòbies, Trastorn per Estrès Postraumàtic...
- Trastorns d'espectre Obsessiu
- Trastorns de la Conducta Alimentària

- Trastorns Psicòtics

- Trastorns de Personalitat


Les teràpies individuals són aproximadament d’ 1h de duració, amb la regularitat que marquem conjuntament amb la persona que es visita a la consulta.

Teràpia de parella

Amb un enfocament sistèmic, la teràpia de parella se centra en la relació dels membres de la parella. Perquè som éssers en relació i per tant, dins del món de la parella hi ha un condicionament mutu en el comportament dels membres i en la interpretació que fan dels mateixos i de la parella en si.
Perquè una teràpia de parella funcioni, tots dos membres han de tenir les ganes i la implicació per solucionar el problema que presenten.
Les sessions de la teràpia normalment es realitzaran amb tots dos membres, havent-hi la possibilitat de fer alguna sessió individual, primer amb un i després amb l'altre.
L'objectiu principal de les primeres visites és l'elaboració i/o reformulació de la demanda, o sigui, el de comprendre realment quin és el conflicte que presenta la parella. Això s'aconsegueix amb una escolta activa per part de la psicòloga, en el sentit que els experts de la seva vida són ells mateixos. Entre tots construïm la demanda a partir del motiu de consulta.
A partir d'aquí comencem el treball psicoterapèutic, amb una triple mirada segons els models teòrics corresponents: Existencial, Constructivista i evidentment, el Sistèmic.
Del model Existencialista, en el qual la premissa és que cada membre de la parella, és un ésser en si mateix, que disposa de la llibertat i la responsabilitat d’ autodeterminar de forma particular la seva vida, de projectar-se en ella i d'estar al món, és interessant esbrinar què pot tenir a veure el problema que presenta la parella amb el projecte vital de cadascun d'ells, també entendre la seva visió del món, de la vida i la seva realitat.
Segons el model Constructivista, la realitat és una construcció individual, producte de l'esforç per donar sentit als esdeveniments. Des d'aquesta mirada és interessant conèixer sobre la base de quines dimensions interpreta cadascun la vida i de quina manera cada membre construeix el problema concret que els porta a teràpia.
Des del model sistèmic descobrirem els jocs (rols) relacionals que tenen establerts cada membre de la parella, si hi ha més aviat una relació de simetria o de complementarietat entre els membres. Serà important conèixer en quin moment del cicle vital estan, quins són els models que cadascun porta de la seva família d'origen i com això es pot relacionar amb el seu problema actual.

 

Exemples de problemes que presenten les parelles:

- Falta de reforç positiu cap a l'altre

- Crítiques, judicis i sobregeneralitzacions

- Maneres diferents de comunicació o comunicació disfuncional

- Dificultats en la parella per la influència de les famílies d'origen de cadascun

- Relació o criteris educatius diferents pel que fa als fills

- Tasques domèstiques

- Gestió de l'estrès familiar i personal

- Crisi en alguna de les etapes del cicle vital

- Econòmics-Infidelitats

 

Les sessions de parella són de durada de 1h i 30 min. de regularitat quinzenal, per així poder tenir temps inter-sessions per posar en pràctica el treballat.

Teràpia familiar

La teràpia familiar, des d'un enfocament sistèmic, focalitza el treball terapèutic amb el sistema familiar que presenta el problema.
En una teràpia d'aquest tipus és important conèixer com s'organitza la família i la narrativa compartida del sistema. Es valoren les emocions compartides i a nivell cognitiu els valors i les creences familiars. A nivell pragmàtic, conèixer els rols i les actuacions col·lectives de la família.
Des de la neutralitat i el respecte la psicòloga ha de mantenir una posició fora del sistema que li permeti tenir una visió holística del mateix. Aquests primers passos serveixen per a la formulació d'hipòtesi, que s'integrarà en tres nivells: conductual, emocional i ideacional. Posteriorment, establim un acord terapèutic amb la família per determinar els objectius de la teràpia i les seves condicions.
En les fases mitjanes de la teràpia, en la qual el problema ja està definit es convoca als membres i es realitzen les intervencions relacionals convenients per desbloquejar el símptoma, per exemple, marcant límits clars entre els subsistemes (pares/fills), establint un equilibri entre simetria i complementarietat entre els cònjuges, delimitant les fronteres entre les família nuclear i les famílies extenses, marcar regles que s'adaptin al cicle vital familiar i evidentment, desmuntar jocs disfuncionals que pugui presentar la família.
En general, treballarem en sessió amb els diferents subsistemes per separat. En la primera sessió acudiran els progenitors, sense els fills.
Les sessions de teràpia familiar seran de 1h i 30 min. La freqüència de les sessions, serà en general, quinzenal.

Teràpia de grup

La teràpia de grup amb adults que realitzo constitueix una teràpia psicològica amb grups d'entre 4 i 6 persones, dirigits i moderats per mi. Aquest tipus de teràpia pot ser tant un complement a la teràpia individual com una teràpia en si mateixa, això dependrà de l'estat psico-emocional en el qual es trobi la persona.
El treball en grup es focalitza en les interaccions que es produeixen en el si del mateix. Es tracta de facilitar un espai interactiu entre els membres que afavoreixi l'actualització dels problemes que cada membre presenta en la seva vida quotidiana i sobre els quals espera obtenir canvis significatius. En aquest tipus de teràpia es busca que la dinàmica de la interacció reprodueixi en la seva espontaneïtat la disposició natural de cadascun dels membres. La teràpia s'acompanya de tècniques expressives o lúdiques. La vinculació col·laboradora és bàsica perquè el grup funcioni eficaçment. Aquesta cohesió grupal expressa el grau en què els membres es reconeixen mútuament i actuen conjuntament per aconseguir els objectius traçats.

Les teràpies de grup que ofereixo són:
- Teràpia de grup per a persones amb Depressió i Ansietat
- Teràpies de grup per a persones amb TOC
- Teràpia de grup per a persones tímides, amb por relacional i/o Fòbia Social
- Teràpies de grup de persones que presenten Dependència Emocional

Les teràpies de grup tenen una durada de 2h i són de regularitat quinzenal.

Teràpia online

Les psicoteràpies Online, realitzades a través de videoconferència per Skype, estan destinades a persones que es vulguin visitar però que per motius de distància o de dificultat per acudir a la consulta, els resulta més fàcil realitzar les sessions de forma Online.
Amb aquest mitjà realitzo tant teràpies a nivell individual com teràpies de parella. Les formes de treballar són les mateixes a les exposades tant a l'apartat de teràpia individual amb adults com en el de teràpia de parella.

bottom of page