top of page
tallers.jpg

Tallers

Els tallers són una activitat en grup, en la que s’integra el coneixement teòric amb la pràctica. Així doncs, cada sessió del taller s’iniciarà amb l’ aportació teòrica corresponent i posteriorment realitzarem col.loqui i alguna activitat pràctica relacionada amb el tema de la sessió. La meva funció en aquests tallers serà la de facilitadora per a què el grup en tregui profit i enriquiment.

Empoderament: Millorem la nostra autoestima i confiança pròpia

Aquest taller té com a objectiu facilitar eines als participants per a poder millorar la seva autoestima, i per tant, aprendre a confiar més en ells mateixos i a guanyar seguretat personal. Aquest objectiu es durà a terme mitjançant l’ aprententatge de conceptes imprescindibles a conèixer, amb metodologies participatives i dinàmiques que pretenen generar debat i reflexió col.lectiva dintre el grup sobre el contingut teòric exposat i facilitant eines per anar assimilant i integrant allò conjuntament après.

 

El contingut del taller:

1. Conceptes bàsics: autoestima, autoconcepte i autoimatge

2. L’ autoestima es él resultat d’un procés d ‘aprenentatge

3. L’entorn ens facilita adquirir una bona autoestima?

4. La importància de les experiències viscudes per l’adquisició de l’ autoestima

5. Conceptes / aspectes imprescindibles per anar guanyant autoestima

6. Arriba el moment de fer que l’ autoestima provingui d’un mateix

 

Aquest taller constarà de 4 sessions, cadascuna aproximadament amb una duració de 3h. El preu del taller serà de 100 euros.

Persones Altament Sensibles

Amb aquest taller es preten arribar a conèixer, entendre i comprendre des de la nostra mirada com a dones, la nostra sensibilitat i poder així, alimentar-la, cuidar-la i estimar-la; d’ aquesta manera viurem una vida més plena i serena.

Un espai de trobada generat per dones que tenen una alta sensibilitat, compartint experiències i ben disposades a afavorir un espai de cures, compartir recursos i aprendre, empoderant-nos plegades a través d’ aquesta nostra sensibilitat.

Aquests objectius es volen aconseguir a través de l’exposició de contingut teòric al primer espai de cada sessió, l’escolta activa entre les participants i l’ acompanyament mutu. El recolzament i l’articulacio de respostes en grup. Les sessions del taller es complementeran amb espais dinàmics i alhora més pràctics.

El contingut del taller:

1) La sensibilitat i l’ alta sensibilitat.

2) Caracterñistiques de l’alta sensibilitat

3) Diferenciar la sensibilitat d’allò que considerem “debilitat”

4) Prevenir les conseqüències negatives derivades d’una elevada sensibilitat

5) Dificultats per adaptar-nos a una societat neoliberal

6) Eines i estratègies adequades per gestionar la nostra alta sensibilitat

7) Passes per sentir-nos satisfetes de gaudir d’una alta sensibilitat

8) Història de l’ art i dones

9) Les nostres cuines

Descripció del taller:

En aquest taller partim del principi que la sensibilitat és un tret que té funcions altament positives, que coneixent-les i afavorint-les, en un entorn bonic, càlid i còmode, podem empoderar-nos, assolir canvis personals, transformar relacions i millorar-les, participar activament d’un canvi social, aprendre noves i millors maneres d’afrontar les dificultats i conèixer-nos millor a nosaltres mateixes i als altres.

Dones que puguem anar teixint un grup, posant-nos en relació les unes amb les altres, revertint l’ aïllament que propicien les dinàmiques socials actuals. D’aquesta manera, prendre consciència del que implica ser dona i poder cooperar les unes amb les altres per sentir-nos i actuar de forma coherent i respectuosa amb la nostra sensibilitat.

Es treballaran els aspectes necessaris per a assolir estratègies d’afrontament a situacions que ens trobem diàriament i que ens són difícils, mitjançant l’explicació i els recursos adaptats a les necessitats i les característiques del grup.

 

Aquest taller constarà de 6 sessions, cadascuna de duració de 3 hores (sense presses).

El preu d’aquest taller és de 130 euros.

bottom of page